Privacybeleid

Verklaring gegevensbescherming

Het volgende privacybeleid is van toepassing op het gebruik van onze website en informeert u als betrokkene in de zin van de wetgeving inzake gegevensbescherming en als gebruiker van deze website over de verwerking van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn individuele gegevens over persoonlijke of materiële omstandigheden van een bepaalde of identificeerbare natuurlijke persoon.

De voor de verwerking verantwoordelijke in de zin van de GDPR is

Malsch GmbH
Rohbergstrasse 9
36208 Wildeck-Obersuhl
Telephone: +49 6626 915100
E-mail: info@bettenmalsch.de
(hierna te noemen controller)

De verantwoordelijke voor de verwerking heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. U kunt hier contact met hem opnemen:

Stephan Schneider
Krombacher Straße 24
57223 Kreuztal
(0700) 20 30 10 30
E-Mail: datenschutz@bits-bytes.de

U kunt rechtstreeks contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming als u vragen of suggesties hebt met betrekking tot gegevensbescherming.

1. Algemene informatie

Wanneer u onze website bezoekt, verzamelt de provider van dit platform (of hun webspace provider) gegevens over de toegang tot de faciliteit. Deze toegangsgegevens omvatten:

 • De naam van de bezochte website
 • IP-adres van de computer die toegang kreeg
 • De datum en het tijdstip van de toegang
 • De hoeveelheid overgedragen gegevens
 • Het browsertype en de browserversie
 • Het besturingssysteem van de gebruiker
 • De website vanwaar de gebruiker aan deze website komt (refereer URL)
 • Het IP-adres van de computer die toegang zoekt
 • De verzoekende provider

Bovengenoemde gegevens worden door de exploitant gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om de verbinding met de website te verbeteren en te verzekeren
 • Om het gebruik van de website te verbeteren
 • Om de veiligheid en stabiliteit van het systeem te analyseren en voor
 • Administratieve doeleinden

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is Art. 6 (1) s. 1 f GDPR. Het legitieme belang van de aanbieder vloeit voort uit de hierboven genoemde doeleinden van de gegevensverzameling. De gegevens zijn anoniem en worden gescheiden van de door u verstrekte persoonsgegevens opgeslagen. Het is niet mogelijk om een bepaalde persoon te identificeren.

Uw persoonsgegevens worden alleen aan derden verstrekt voor het hieronder vermelde doel. Er vindt geen openbaarmaking om andere redenen plaats:

De persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen aan derden verstrekt indien:

 • De gebruiker heeft zijn uitdrukkelijke toestemming gegeven overeenkomstig art. 6 (1) s. 1 a GDPR,
 • De openbaarmaking is noodzakelijk in overeenstemming met Art.6 (1) s.1 f GDPR voor de handhaving, uitoefening of verdediging van juridische claims en er zijn geen redenen om aan te nemen dat u een hoger legitiem belang heeft bij het niet openbaar maken van uw gegevens,
 • Er is een wettelijke verplichting tot openbaarmaking overeenkomstig Art. 6 (1) s. 1 c GDPR, en
 • Het is wettelijk toegestaan en noodzakelijk overeenkomstig Art. 6 (1) s. 1 b GDPR om de contractuele relaties met de gebruiker te beheren.

De gegevens worden automatisch gewist na een vooraf bepaalde periode, voor zover verdere bewaring niet nodig is voor bewijsdoeleinden.

Cookies, algemeen

Wij gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die op uw apparaat (bijvoorbeeld smartphone, notebook, tablet of pc) worden geplaatst en opgeslagen. De meeste cookies zijn sessiecookies die na afloop van het bezoek worden gewist. In elk afzonderlijk geval geven deze cookies echter informatie om de gebruiker weer automatisch te herkennen. Met een cookie-ID kunnen webpagina's en servers worden toegewezen aan de specifieke internetbrowser waarin de cookie is opgeslagen.

Cookies dienen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website te verbeteren, deze te optimaliseren en technische problemen te voorkomen. Als u niet tevreden bent met het gebruik van cookies, hebt u de mogelijkheid om het gebruik ervan te beperken of volledig uit te schakelen in uw browserinstellingen. Als u het gebruik van cookies beperkt of uitschakelt, kan het gebruik van de website worden beperkt. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is art. 6 (1) s. 1 f GDPR. Ons gerechtvaardigd belang vloeit voort uit de bovengenoemde doeleinden van gegevensverzameling.

Sommige cookies worden verwijderd zodra u uw browser afsluit (transiënte cookies). Andere cookies (persistente cookies) blijven op uw apparaat staan en stellen ons in staat uw browser te herkennen. Deze cookies worden na een vooraf bepaalde periode automatisch verwijderd.

Uw rechten als betrokkene

U heeft de volgende rechten ten opzichte van ons met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Herroeping van toestemming
 • Informatie
 • Correctie
 • Wissen
 • Beperking van de verwerking
 • Recht op gegevensportabiliteit
 • Recht om een klacht in te dienen bij een regelgevende instantie

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij een voor gegevensbescherming bevoegde autoriteit over de verwerking van uw persoonlijke gegevens door ons.

Gegevensbeveiliging

Tijdens het bezoek aan deze website wordt de SSL-procedure (secure socket layer) gebruikt in combinatie met het hoogste coderingsniveau dat door uw browser wordt ondersteund. Dit is meestal een 256-bits versleuteling. Als uw browser geen 256-bits codering ondersteunt, gebruiken wij in plaats daarvan 128-bits v3-technologie. Of een pagina van deze website in gecodeerde vorm wordt verzonden, wordt aangegeven door het sleutel- of slotsymbool in de statusbalk van uw browser.

Naast de SSL-codering nemen wij ook technische en organisatorische maatregelen om gegevens te beschermen tegen toevallige of opzettelijke manipulatie, verlies, vernietiging of ongeoorloofde toegang door derden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend aangepast aan de technologische ontwikkelingen.

Contactformulier

U hebt de mogelijkheid om via verschillende communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon, post of contact-/aanvraagformulier, contact met ons op te nemen. Als u contact met ons opneemt, slaan wij uw gegevens op om de aanvraag te verwerken. De gegevens worden niet aan derden verstrekt. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met art. 6 (1) s. 1 f GDPR. Het gerechtvaardigd belang is hier de verwerking van uw aanvraag. Als u contact opneemt voor het sluiten van een overeenkomst, is de rechtsgrondslag eveneens Art. 6 (1) s. 1 b GDPR. Wij wissen deze gegevens zodra uw aanvraag definitief is opgehelderd en voor zover het wissen niet wordt verhinderd door wettelijke bewaarplichten.

2. Webanalyse

Wij maken gebruik van web tracking en web analyse diensten. Dit zijn diensten die een analyse van het gebruik van onze website mogelijk maken Wij gebruiken deze gegevens om de website te verbeteren en onze aanbiedingen voor u interessanter te maken. De rechtsgrondslag voor het gebruik van de webanalyse tool is Art. 6 (1) s. 1 f GDPR. Wij hebben een gerechtvaardigd belang bij het analyseren van het gebruikersgedrag op onze website om onze diensten alsmede onze reclame te optimaliseren.

Matomo

Deze website maakt gebruik van Matomo. Matomo is open source software voor de statistische analyse van de toegang van gebruikers tot websites (http://matomo.org). Om de toegang van gebruikers te analyseren, gebruikt Matomo cookies. Deze informatie wordt alleen opgeslagen op onze servers in Duitsland.

U kunt de analyse van deze gegevens voorkomen door bestaande cookies te verwijderen en de opslag van cookies te verbieden. U kunt het opslaan van cookies ook verbieden in uw browserinstellingen. U kunt de analyse van deze gegevens door Matomo ook voorkomen door het gebruik van analytics uit te schakelen in uw cookie-instellingen.

Change cookie settings

If you prohibit the use of cookies, you may encounter restrictions in your use of the website. We use Matomo with the extension "AnonymizeIP". In this way IP addresses are only further processed in truncated form. Direct personal identification is excluded in this way. The IP address transferred by your browser by means of Matomo will not be combined with any other data collected by us.