FAQ informatie

Worden alle veiligheidsvoorschriften nageleefd?

Onze producten zijn voorzien van de CE-markering en voldoen derhalve aan de Europese veiligheidsrichtlijnen. 
Onze producten worden vervaardigd conform de DIN EN ISO 9001:2008 en 14001:2009 normen.

Norm Kommentar
VO (EU) 2017/745 Europese verordening betreffende medische hulpmiddelen (MDR)
MPDG Uitvoeringswet medische hulpmiddelen
DIN EN ISO 13485 Medische hulpmiddelen – Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen voor regelgevingsdoeleinden
DIN EN ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsystemen
DIN EN ISO 14001 Systemen voor milieubeheer
IEC 60601-2-52 Medische elektrische toestellen – Bijzondere eisen voor de basisveiligheid
IEC 60601-1 Medische elektrische toestellen – Algemene eisen voor basisveiligheid
IEC 60601-1-2 Medische elektrische toestellen – Algemene eisen voor de basisveiligheid –
Collaterale norm: Elektromagnetische storingen
IEC 60601-1-6 Medische elektrische toestellen – Algemene eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties – Collaterale norm: Bruikbaarheid
DIN EN ISO 14971 Toepassing van risicobeheer op medische hulpmiddelen
IEC 62366 Medische hulpmiddelen – Toepassing van usability engineering op medische hulpmiddelen
DIN EN ISO 20417 Medische hulpmiddelen – Door de fabrikant te verstrekken informatie
DIN EN ISO 15223-1 Medische hulpmiddelen – Symbolen die moeten worden gebruikt op etiketten en labels van medische hulpmiddelen en informatie die moet worden verstrekt – Generel eisen
DIN EN 12182 Hulpmiddelen voor personen met een handicap
DIN EN 12530/
DIN EN 12531
Wielen – wielen voor ziekenhuisbedden
DIN 33402-1 Ergonomie – Lichaamsafmetingen van mensen
DIN 68861-1 Meubeloppervlakken – Gedrag bij chemische invloed

 

Laatste update op 16. juni 2023 door Florian Schmelz.

Ga terug